Домівка БлогВитвиця – осередок дрібної галицької шляхти

Витвиця – осередок дрібної галицької шляхти

В суботу 25 лютого 2012 року відбувся захист моєї  науково-дослідної роботи «Витвиця – осередок дрібної галицької шляхти» в рамках ІІ етапу конкурсу-захисту наукового-дослідних робіт Малої Академії Наук.

 У сучасному суспільстві помітно зріс інтерес до проблем формування української еліти. Через довготривалу бездержавність набула поширення  думка про відсутність шляхетської верстви в українському суспільстві, а отже і нівелювалася її роль та вплив на творення сучасної української нації.

В наш час держава по-новому переосмислює свою історію. Це явище пов’язане зі здобуттям суверенної держави, яка дає змогу об’єктивно поглянути на різні історичні події та явища. З огляду на це виникає потреба досліджень пов’язаних з особливостями української еліти, у становленні якої немалу роль відіграла дрібна галицька шляхта, представником якої є декілька родів з села Витвиця, зокрема роду Янишівських,  Витвицьких, Гошовських, Волковецьких представником яких є я. Попри те, що ця ніша української історії не є достатньо вивченою, українські та зарубіжні (найчастіше польські) історики дискутують на предмет походження і само ідентифікації представників цього суспільного стану.

          Метою наукової роботи було – дослідити етнічні і соціальні особливості дрібної шляхти з Галичини на прикладі шляхетських родин  села Витвиці та їх вклад у культуру та історію України та інших країн.

Для досягнення поставленої мети потрібно було розв’язано низку завдань:

Показано історію населеного пункту;

З’ясовано походження даних дрібношляхетських родин;

Виявлено зміни в їхньому соціальному становищі в силу певних історичних обставин;

Досліджено етнокультурні особливості витвицьких привілейованих родів  у побуті, традиціях та звичаях;

Відзначено роль мови і релігії у процесах  самоідентифікації дрібношляхетських родів Витвиці;

З’ясовано  місце витвицької шляхти  в національному культурно-освітньому житті українців.

Наукова новизна виконаної роботи полягає в:

Обґрунтовано, що шляхетські родини Витвиці мають давньоукраїнське (давньоруське) походження. Цим спростовується твердження польських істориків про польське походження галицької шляхти;

Розкрито особливості соціального становища шляхетських родин, яке полягало в тому, що їх представники були особисто вільними. Вони ніколи не були закріпачені і, як правило, не володіли кріпаками;

Показано вклад витвицьких шляхетських родів у духовну та матеріальну культуру українського та інших народів;

Показано активну роль витвицької шляхти та їх нащадків у національно-визвольних змаганнях українського народу починаючи з 17 століття і до наших днів.

 

 

 

 

 

 

 

Читайте також

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *