Домівка Документи і матеріалиДруковані праці членів родиниЯнишівський В.М. Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України. Київ – 2012.

Янишівський В.М. Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України. Київ – 2012.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Київ, 2012.

У дисертації досліджено процеси формування та використання інтелектуального капіталу як фактора впливу на національну економіку України.

Удосконалено теоретико-методологічні основи дослідження інтелектуального капіталу країни і регіону, зокрема запропоновано авторський підхід до структури інтелектуального капіталу. Запропоновано і обґрунтовано методику оцінки інтелектуального капіталу регіону, яка базується на розрахунку інтегрального показника.

Зроблено інтегральну оцінку сучасного рівня розвитку інтелектуального капіталу України, що дало змогу виявити значні регіональні відмінності рівня його розвитку.

Здійснено оцінку впливу інтелектуального капіталу та його складових на соціально-економічний розвиток і рівень життя населення України.

Скачати дисертацію: Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України

 

Читайте також

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *